Uilenburg Advocaten
Sterk in Bestuursrecht

 

 

 

 

 

 

 

Uilenburg Advocaten
Sterk in bestuursrecht

’s-Hertogenbosch is een bijzonder advocatenkantoor rijker: Uilenburg Advocaten. In dit nieuwe kantoor bundelen Mieke Geeraedts, Florence Khalil en Annemarie Posset hun krachten.  Uilenburg Advocaten is gespecialiseerd in Bestuursrecht, daar ligt de focus.

“We richten ons puur op Bestuursrecht: Daar ligt onze passie en expertise.” 

Wij hebben ruime ervaring in bestuursrecht. Mieke Geeraedts en Florence Khalil bij GD advocaten en Annemarie Posset bij Snijders Advocaten en haar eigen praktijk. Wij werken samen in een kantoor dat dus louter uit vrouwen bestaat. Dat is bijzonder, hoewel wij het als een natuurlijke samensmelting zien van professionals met dezelfde visie op een bestuursrechtelijk kantoor.


 

Prettig kennis te maken

Mieke Geeraedts

Mieke Geeraedts Advocaat

Advocaat

Mieke is een aanpakker

Mieke Geeraedts heeft door haar jarenlange ervaring als advocaat en provinciaal politicus geleerd hoe de overheid aan te pakken. Ze adviseert en procedeert voor haar cliënten over zaken die betrekking hebben op het omgevingsrecht, milieurecht en bestuursrecht. Cliënten waarderen Mieke om haar deskundigheid, kordate aanpak, oplossingsgerichtheid, eerlijke inschatting van de haalbaarheid, helder taalgebruik en indien nodig hard procederen. Zij procedeert al bijna 40 jaar tegen de overheid en krijgt er nog steeds geen genoeg van.

“Ik wil opkomen voor de zwakke partij. Mijn passie komt voort uit de overtuiging dat met juridische middelen mens en samenleving tegen onrecht verdedigd kunnen worden.”

mgeeraedts@uilenburgadvocaten.nl

Florence Khalil

Advocaat

Florence is een doorzetter

Florence Khalil wordt ingeschakeld voor alle kwesties op het gebied van het bestuursrecht en ruimtelijke ordening zoals vergunningen, bestemmingsplannen en handhavingsverzoeken. Cliënten waarderen Florence om haar betrokkenheid, openheid en duidelijkheid. Ze straalt plezier uit in haar werk, kent de dossiers tot in detail, staat open voor de inbreng van de cliënt en komt haar afspraken na.
Florence gaat als een detective te werk en is vasthoudend, waarbij ze ook met gesprekken veel bereikt.

“Ik word er blij van om iets tot op de bodem uit te zoeken en te kijken welke mogelijkheden er zijn om het belang van mijn cliënt zo goed mogelijk te dienen. Ik kan mij echt vastbijten in een zaak.”

fkhalil@uilenburgadvocaten.nl

Annemarie Posset

Jurist

Annemarie is een doener

Annemarie Posset was tijdens haar studie al geboeid door het bestuursrecht. Daar lag toen haar hart; en nog steeds. Politiek, openbaar bestuur, ruimtelijke ontwikkelingen en architectuur zijn haar grote passies. Zij heeft meer dan 20 jaar werkervaring als jurist bij gemeenten, woningcorporaties, een stedenbouwkundig bureau en drie advocatenkantoren. Cliënten waarderen Annemarie om haar pragmatische aanpak. Geen ellenlange adviezen, maar kort en bondig zodat de cliënten weten waar ze aan toe zijn.

 “Ik voer een eerste gesprek het liefst bij mijn cliënt. Mijn ervaring is dat dit het beste werkt en mij een goed beeld geeft van wat er speelt.”

aposset@uilenburgadvocaten.nl


 

Ons specialisme: Bestuursrecht

Wij houden ons bezig met het bestuursrecht en met name het omgevingsrecht. Bestuursrecht gaat over zaken die te maken hebben met de overheid (zoals gemeente, provincie, waterschap en centrale overheid). In het bestuursrecht staan de regels waaraan de overheid zich dient te houden centraal.

Wilt u zich verzetten tegen een bestemmingsplan?  Een omgevingsvergunning aanvragen?  Of iets ondernemen tegen een verleende of geweigerde omgevingsvergunning? Heeft u te maken met handhaving? Of wilt u planschade claimen? Wat te doen bij sluiting van uw horecainrichting? Of wilt u een subsidie aanvragen of is deze juist afgewezen? Hebt u herrie met uw buren? Dan kunt u bij Uilenburg Advocaten terecht.

Onze werkwijze
In alle gevallen bekijken we eerst of we er zonder procedure uit kunnen komen. Indien dat niet lukt kunnen we een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep instellen bij de bestuursrechter. Zo nodig vragen we de bestuursrechter een voorlopige voorziening te treffen.